Kids‘ Skills vznikly jako výsledek dlouhodobé supervizní práce v jedné mateřské škole ve Finsku. Tako školka je určena pro děti s vážnými poruchami (jako např. autismus, poruchy chování) a se speciálními potřebami. Název  Kids‘ Skills znamená v překladu “dětské dovednosti” (nebo také schopnosti/dovednosti dětí). Odkrývá tak jádro přístupu: děti jsou schopné se učit nové věci, pokud k tomu mají vnitřní motivaci a podporu svého okolí. Problém je vnímán jako příležitost naučit se novou dovedenost, která zatím není rozvinuta nebo u dítěte zatím chybí. Pro děti je přirozené učit se nové věci, je to pro ně přirozenější než mluvit o problémech a o jejich selhávání.
Kids‘ Skills vycházejí z přístupu orientovaného na řešení a také z podnětů z narativní a ericksonovské psychoterapie. Více o přístupu orientovaném na řešení a o jeho proncipech se můžete dozvědět na stránkách www.dalet.cz. Kids‘ Skills jsou určeny pro děti od 3 let věku a lze je použít napříč věkovým spektrem u různých problémů dětí (pro starší děti a adolescenty jsou pozměněny určité kroky a také společný jazyk). Filozofie Kids‘ Skills se snaží být jednoduchá a stojí na třech principech: naděje, spolupráce, tvořivost.
Nyní bychom vás chtěli seznámit s 12 kroky metody  Kids‘ Skills. I když jsou jednotlivé kroky Kids‘ Skills promyšlené (a jejich posloupnost také), nevnímáme je jako neměnnou proceduru, která by se vždy měla dogmaticky dodržet, ale spíše jako nabídku 12 nástrojů, které máme k dispozici při společné práci.

Kroky Kids‘ Skills:
1. Přeměna problémů na dovednosti – zjistěte, jakou dovednost dítě potřebuje k tomu, aby překonalo problém či trápení
2. Dohoda o dovednosti, kterou se dítě bude učit – dojednejte s dítětem, kterou dovednost se začne učit
3. Zkoumání přínosů – pečlivé zkoumání výhod nové dovednosti pro dítě samotné i pro další lidi
4. Pojmenování – vymyslet společně s dítětem zajímavé a atraktivní jméno pro novou dovednost
5. Výběr „pomocníka“ – dítě si vymyslí postavu (z pohádky, nějaké zvíře, hrdinu…), která symbolizuje danou dovednost
6. Hledání podpory – zjistěte, kdo by mohl dítě při učení se nové dovednosti podpořit
7. Posílení sebedůvěry – pomozte dítěti zjistit, proč může věřit, že se novou dovednost dokáže naučit
8. Plánování oslavy – proberte s dítětem, jakým způsobem to oslaví, až se novou dovednost naučí
9. Detailní popis dovednosti – nechte dítě popsat nebo názorně předvést, jak bude nová dovednost konkrétně vypadat
10. Zveřejnění – nechte dítě vhodným způsobem zveřejnit, na jaké dovednosti pracuje
11. Trénování dovednosti – dohodněte se s dítětem kdy, kde a jakým způsobem bude novou dovednost trénovat
12. Připomenutí – dohodněte se s dítětem, jakým způsobem chce připomenout novou dovednost, když na ni třeba někdy zapomene nebo se problémové chování vrátí
13. Oslava – když se dítě naučí dovednost, je čas připravit oslavu a spojit to s poděkováním všem podporovatelům
14. Učení dalších dětí – umožněte dítěti naučit novou dovednost někoho dalšího
15. Další dovednost – dohodněte se s dítětem o další dovednosti, kterou se chce naučit.

Lidé se někdy ptají, zda je nutné zahrnout úplně všechny kroky nebo zda je třeba dodržovat přesné pořadí jednotlivých kroků. Ben Furman, tvůrce modelu Kids‘ Skills k tomu říká:


„Když lidé chodí na lekce tancování, někdy se ptají svých učitelů, zda je lepší potom v tanečním sále improvizovat anebo raději dodržovat přesně ty kroky, které se naučili na kurzu. Učitelé tance obvykle odpovídají, že je užitečné začít při tanci přesně s těmi kroky, které se naučili, a s experimentováním počkat až do chvíle, kdy se budou během tance cítit dostatečně jistí a bezpeční a až se sladí s rytmem hudby. Tehdy je možné experimentovat – měnit pořadí kroků, vynechat některé kroky nebo naopak nějaké nové kroky k tanci přidat. Tento princip se hodí i pro Kids‘ skills. Když budete poprvé využívat tento model, měli byste jej vyzkoušet pokud možno tak, jak je popsaný. Jakmile si jednotlivé kroky osvojíte a osvojíte si i určitý „cit“ pro Kids‘ skills, můžete začít různě experimentovat a hledat si vlastní způsob využití principů Kids‘ skills.“

Kids‘ Skills – plakát (postup na jednom listu)

zdroj/více na: www.dalet.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *