Můj způsob práce

Styl koučingu: reTeaming

Tvůrci Reteamingu jej definují takto: „Reteaming je obecná a široce využitelná metoda sestávající z dvanácti kroků, jejichž záměrem je pomoci jednotlivcům stejně jako skupinám lidí ke změnám k lepšímu pomocí podpory při stanovení cílů a rozvíjení motivace a spolupráce nutné k jejich dosažení.“ (Furman, Ahola, 2007) Reteaming lze podle výše uvedené definice využít Read more…

Můj způsob práce

O koučingu pro děti: Kids‘ Skills

Kids‘ Skills vznikly jako výsledek dlouhodobé supervizní práce v jedné mateřské škole ve Finsku. Tako školka je určena pro děti s vážnými poruchami (jako např. autismus, poruchy chování) a se speciálními potřebami. Název  Kids‘ Skills znamená v překladu “dětské dovednosti” (nebo také schopnosti/dovednosti dětí). Odkrývá tak jádro přístupu: děti jsou Read more…

Můj způsob práce

Proč si vybrat „SF“?

Naším hlavním východiskem je přístup zaměřený na řešení, který se řadí mezi systemické  přístupy a patří mezi významné etablované přístupy v poradenství a terapii. Ukazuje se, že jej lze s úspěchem využít při práci s nejrůznějšími klienty, včetně těch, kteří trpí potížemi, které odborníci vnímají jako nejzávažnější (např. „schizofrenie“, „závislosti“ Read more…