Terapie zaměřená na řešení při práci s páry

Terapie zaměřená na řešení při práci s celými rodinami

Terapie zaměřená na řešení při práci se skupinou

Supervize ve skupině pro pomáhajíci profesi